Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Žádané školy: Podmínky volby základní školy ve venkovském prostoru

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202000001

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20-18545S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Schools in Demand: Circumstances of Elementary School Choice in Rural Space

 • Anotace anglicky

  Until now, most research on school choice has been directed to urban areas while overlooking the specifics of rural schools. The proposed project uses the example of Czechia to examine quasi-market of elementary schools in "ordinary" rural areas. It will identify categories of demanded schools – with respect both to their educational characteristics and to typology of municipalities where they are located – and to explain causes of preferences within the theories of school choice. At the level of entire Czechia, using administrative and statistical data, the preferred schools will be identified and potential spatial relations between quantitative characteristics of schools and their municipalities will be searched. The subsequent qualitative case studies of selected schools and their communities, based on interviews and survey with stakeholders, will result in categorisation of rural schools in demand and to distinction between the demand caused by internal properties of schools at one hand and preferences caused by characteristics of external environment on the other hand.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AM - Pedagogika a školství

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 461 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 461 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč