Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Archeologické kontexty na neolitickém sídlišti. Prostorová analýza

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 12 (SGA02009GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  404/09/0623

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Archaeological Contexts at a Neolithic Site. Spatial Analysis

 • Anotace anglicky

  The aim of the grant proposal are author´s arrangements including the filling in the text, edition and printing of the manuscript finished at the end of the grant: "Archaeogeography of the neolithic site areas". Microspatial analysis. (GAČR 404/03/0361):Pavlů, I. : Archaeological Contexts at a Neolithic Site. Spatial Analysis of the Artefacts. (ca 200 pp., 100 figs.).According to remarks submitted during the conclusive discussion about the manuscript as well as to the proposal and notes of colleagues who read it, there is a  necessity to reformulate attentively some parts of the text. In adition to new publications related to these topics mainly from ethnoarchaeology and antropology need to be considered. We decided therefore to emphasize on title instead of refuse better the archaeological contexts that are in oposition to the systemic contexts.    

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Obsahem publikace, která je druhým dílem analýzy neolitických nálezů z&nbsp;výzkumu v&nbsp;Bylanech (1953-1993), je prostorová analýza jednotlivých znaků na keramice, která byla provedena v hranicích každého domu a jeho okolí, kde jsou domy uspořádány p?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2010

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 4. 2010

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP11-GA0-GA-U/03:3

 • Datum dodání záznamu

  9. 2. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  667 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  667 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč