Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Poskytování informací o starším českém jazyce (zejména o staročeském lexiku) prostřednictvím veřejné počítačové sítě Internet

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Giving information on the Old Czech language (mainly Old Czech vocabulary) through the Internet

 • Anotace anglicky

  The proposed project is based on the electronic processing of the materials intended for the study of the old Czech language and on their accessibility through the Internet. Starting point is the index cards material from the Department of the Language development of Czech Language Institute of Academy of Sciences and the texts by the members of this department. Also specialists from different places will be allowed to publish their work in the Internet pages. Processing the materials with the help of the computer means will enable the researchers to get promptly to the files of relevant data and information while solving specific problems of the diachronically oriented Bohemian studies. The proposed grant is included into a long-term project of the OCD workplace - establishing a complex system of electronic tools for the creation and use of an diachronic dictionary.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V návaznosti na projekt " Elektronizace postupů diachronní lexikografie " usiloval projekt " Poskytování informací o starším českém jazyce prostřednictvím veřejné počítačové sítě Internet" o elektronické zpracování materiálu ke studiu staršího českého

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2000

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2001

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2002/GA0/GA02GA/U/N/7:3

 • Datum dodání záznamu

  1. 4. 2003

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 132 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 098 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  58 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč