Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Problémy teorie vyprávění

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 6 (SGA02004GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Problems of Narratology

 • Anotace anglicky

  The theory of narrative that has been proclaimed as narratology since the second half of the 1960s has undergone considerable development in last thirty years. This development, however, has not been reflected sufficiently in the Czech theoretical environment, and has resulted not only in an incomplete view of the possibilities and forms of the methodological approach, but also in a certain vagueness of terminology. This vagueness is caused both by a lack of academic literary sources in translation, andby poor theoretical discussion during the process of forming the discipline. The book associated with the current proposal includes the following goals: - to offer a cohesive idea of the development of basic areas of narrative theory; - to elucidate thesystem and use of narratological tools in the analysis of literary texts; - to support the unification of narratological terminology in Czech literary theoretical research; - to demonstrate that the suggested models and methods of

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt je ve třetím roce ukončen, výsledkem je soubor sedmi studií, které mapují základní vývojové tendence při vymezování primárních pojmů a metodologických nástrojů naratologie jako literárněvědné teorie. Jádrem se staly především teorie a příspěvky,

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2004

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-GA0-GA-U/03:2

 • Datum dodání záznamu

  16. 10. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 207 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 207 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč