Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 13 (SGA02010GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P406-10-1140

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research in the history of the Czech language (based on new data sources)

 • Anotace anglicky

  The aim of the proposed project is the study of the historical development of the Czech language, especially at the Old Czech stage (up to year 1500), based on newly prepared editions of Old Czech manuscripts and incunabula. A team of scholars will builda collection of crucial medieval and humanistic texts, reflecting the basic thematic stratification of extant written records as a whole. Focus will be on texts that have not yet been analysed or edited yet and on texts requiring a modern edition or a new scientific evaluation. Outcomes of this project will be electronic text editions, articles in Czech and foreign scientific journals, papers in conference proceedings and teaching materials for university students.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl řešen v souladu s plánem definovaným v žádosti o grant. Výzkumný tým publikoval 11 článků v odborných časopisech (1 Jimp, 1 Jsc, 9 Jrec), 5 výsledků výzkumu typu C a vytvořil rozsáhlou základnu starých/starších českých textů. Výsledky projek?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2010

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  17. 3. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 5. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 682 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 682 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč