Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Komparativní analýzy internetových voleb ve světě a analýza možnosti zavedení internetového hlasování v ČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 14 (SGA02011GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P408-11-2406

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Comparative analysis of on-line elections in the world and an analysis of a possibility to introduce on-line voting in the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to work out a scientific study, which will comprise a complex analysis of theory of on-line voting, empirical experiences with on-line voting in several leading countriesan and an analysis of possibilities of introducing on-linevoting in the Czech Republic. The purpose of the project is to model a situation, in which voters are given a possibility of remote voting by means of the Internet. The project brings together specialists from the areas of law, political science and sociology. The applicant will cooperate with the Czech Statistical Office, which agreed to participate in the project in a consultative way. Also the Ministry of Interior is prepared to provide the applicant with professional advice. The point of departureis a theory of on-line voging and a comparative analysis of parameters of on-line voting abroad. The other part of the project comprises analysis of legal, political and sociological aspects of on-line voting and an analysis of pros and cons of on-line voting in the Czech Republic.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AG - Právní vědy

 • CEP - vedlejší obor

  AD - Politologie a politické vědy

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50501 - Law<br>50502 - Criminology, penology<br>50601 - Political science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt řešil společensky relevantní téma. Řešení se věcně neodchýlilo od návrhu. Návrh projektu uvádí jako výstupy 6 Jrec, 1 Jimp a monografii. K datu podání ZZ řešitel doložil 3 Jrec. a rukopis monografie (kapitoly monografie jsou duplicitním výsledke?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2011

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2013

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 6. 2013

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP14-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  1. 7. 2014

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 274 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 274 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč