Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Archeologický výzkum středověkého židovského hřbitova na Novém Městě pražském a jeho význam v evropském kontextu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 5 (SGA02005GA1PD)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  404/05/P292

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Archaeological research of a mediaeval Jewish Cemetery in the New Town of Prague and its importance within the context of Europe

 • Anotace anglicky

  The objective of the project was an analysis of results of an archaeological investigation of at the site of a former Jewish cemetery in the New Town of Prague and a comparison with similar investigations in Europe. Attention will be given mainly to burying rites in individual localities, position of graves in relation to points of compass, surface finish of burial grounds if still apparent, presence or absence of grave goods, problems of layout of cemetery using thereby available anthropological findings (concentration of children graves in a certain part of the cemetery, etc). In order to find an answer to these questions, we intend to design a simple but effective geographical information system (micro station). Field data from rescue excavations processed by computer graphics (Software Corel Draw 9.0.) will be linked to the database. Descriptions of graves, completed either with drawings or photographs of the pertinent object, will provide sufficient information both for analysis and

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu byla analýza výsledků archeologického výzkumu v prostoru bývalého židovského hřbitova na Novém Městě pražském a srovnání s výsledky analogických výzkumů v Evropě. Sledován byl především pohřební ritus na jednotlivých lokalitách. Pozornost

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  2. 5. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-GA0-GP-U/03:2

 • Datum dodání záznamu

  17. 10. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  653 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  653 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč