Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

POZDNÍ ENEOLIT NA MORAVĚ V KONTEXTU PRAVĚKÉHO VÝVOJE STŘEDNÍ EVROPY

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 7 (SAV02007-A)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  IAA800010705

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  LATE AENEOLITHIC IN MORAVIA IN THE CONTEXT OF PRIMEVAL DEVELOPMENT OF CENTRAL EUROPE

 • Anotace anglicky

  The suggestion of the project is devoted to the Late Aeneolithic of Moravia. It is oriented on the problems of silicite axes, stone chipped industry and paleometallurgical research, which is solved in the context of ancient development not only in Moravia, but also in countries of central Europe.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projektem bylo dosaženo vyhodnocení silicitových seker na území bývalého Československa, vytvořen katalog štípané industrie kultury zvoncovitých pohárů pro Čechy a silicitových dýk na území bývalého Československa.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 3. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-AV0-IA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  909 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  909 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč