Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LM2015080

Archeologický informační systém České republiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Projekty velkých výzkumných infrastruktur

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VL - Schváleno vládou

 • Číslo smlouvy

  MSMT-1000/2016

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Archeological Information System of the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is to integrate available information sources that provide comprehensive information about the archaeological heritage to the professionals and public, effective management of the national archaeological heritage in the present and preservation of this information for the future in the uniform way. The Archaeological Information System for the Czech Republic will make possible (1) the restructuring of separate information systems and databases of the existing infrastructure, to integrate systems with data from Bohemia, Moravia and Silesia, and thus securing compatibility within the Czech Republic, using international standards, so that it would be possible to integrate AIS in international infrastructures in future, (2) complete information database ( digitalization of the Archaeological Institute of the Academy of Sciences CR Brno (IAASB) archive, add older records into the information system and revise the existing records of Archaeological Institute of Academy of Sciences CR Prague (IAASP) and IAASB, complete a catalogue of the IAASB library, create bibliographies), (3) making the data accessible to the public (estimated 95% of data, with the professional community accessing 100% ), thus providing material for the execution of state administration (national heritage preservation, spatial planning), for primary, secondary and university education, and contributing to the rising of awareness of the unique value of national heritage and the importance of its preservation as well as the formation of national cultural identity, (4) collaboration on international level, drawing on the already existing collaboration (projects, such as AREA, ARCHES, ARIADNE) and securing future compatibility of this infrastructure on the international level.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Lze konstatovat, že hlavních cílů, které byly vytčeny na začátku projektu, bylo dosaženo. V některých oblastech jsou aktuální výsledky i nad rámec původních představ, např. všeobecný konsensus o zveřejňování dat, spolupráce drtivé většiny oprávněných organizací na tvorbě informačního systému, širší spektrum poskytovaých digitálních služeb apod. Tento příznivý vývoj má evidentní příčinu jak v synergii efektů většího počtu projektů realizovaných oběma Archeologickými ústav po roce 2000, tak v podpoře ze strany MŠMT v posledních čtyřech letech.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  15. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-MSM-LM-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  24 136 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  24 136 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč