Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LM2018101

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Projekty velkých výzkumných infrastruktur

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Druh soutěže

  VL - Schváleno vládou

 • Číslo smlouvy

  MSMT-1500/2019

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Digital Research Infrastructure for the Language Technologies, Arts and Humanities

 • Anotace anglicky

  The aim of LINDAT/CLARIAH-CZ is to allow for an open-access to digitized data resources of language technologies, arts and humanities for broad research community and for students both in the Czech Republic and in EU and at the same time to obtain access to similar resources available in the pan-European networks CLARIN and DARIAH. LINDAT/CLARIAH-CZ takes part in the international cooperation between infrastructures of a similar type and also directly between the relevant institutions in all branches of humanities and puts an emphasis on digital and interdisciplinary processing methods, including modern methods of machine learning and artificial intelligence. An integral part of LINDAT/CLARIAH-CZ activities consists also in an analysis of legal aspects of the use of resources from the domain of humanities with regard to possible legal restrictions concerning authorship rights and to the minimization of the impact of these restrictions on research work. LINDAT/CLARIAH-CZ also offers know-how and provides software tools for the processing of language resources and other digital data. It is also involved in the development of language technologies serving the needs of industry, and provides services, including those concerned with the exploitation of these services in cultural and creative branches of industry.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • OECD FORD - hlavní obor

  60204 - General literature studies

 • OECD FORD - vedlejší obor

  60405 - Studies on Film, Radio and Television

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  60401 - Arts, Art history

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize<br>AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Velká výzkumná infrastruktura poskytovala služby vědecké komunitě z ČR i zahraničí v souladu s cíli projektu a zajišťovala účast České republiky v nadnárodních strukturách. Jak výkonem svých služeb na domácí půdě, tak svým mezinárodním přesahem projekt zcela naplnil své poslání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  20. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-LM-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  175 664 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  175 644 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč