Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LO1312

Výzkumné senzorické centrum v Praze a Výzkumná a vývojová varna - udržitelnost a rozvoj

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Národní program udržitelnosti I

 • Veřejná soutěž

  Národní program udržitelnosti 2 (SMSM2014LO2)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-7778/2014

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Sensory Research Centre in Prague and Brewhouse for research and development - sustainability and development

 • Anotace anglicky

  The main purpose of this project is to support the sustainability of the Protected Geographical Indication (PGI) “Czech beer” (Official Journal of the EU C 016 / 23/01/2008 p 14-22). The project is based on five mutually interacting sub-goals. The first, fundamental, objective is to develop a set of analytical and sensory methods for formulating the sensory properties of Czech beer (CB) in the context of raw materials and technological production processes. Advanced analytical and sensory maps of CB and raw materials will be developed by using a completely new methodological approach for the comprehensive characterization of the organoleptic character of the food/beverage, called sensomics, The second objective is the research into the varieties of malting barley and hops in terms of the sensomic profiles of beer, and prediction of organoleptic properties of beer based on the varietal characteristics of soil/climatic variability of raw materials. The third objective is the research of technological strains of brewing yeast and other microorganisms, exploring the production of both desirable and undesirable flavor compounds by these strains. The work aimed at the fourth objective focuses on research in the area of increasing the efficiency of economic production by implementing new technologies or optimizing existing technology in production units by means of setting process parameters within the confines of the PGI CB, while maintaining a comprehensive and critical look at the sensory nature of the final product. The fifth objective is to develop new recipes for fermented products specifically targeted at different consumer groups. Changes in the lifestyle bring about increasing interest in products with new sensory characteristics, growing popularity of low-alcoholic fermented beverages and the need to satisfy consumers with certain diseases (diabetes, celiac disease). Innovation of the brands in this direction is a problem for small and medium-sized businesses.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - vedlejší obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - další vedlejší obor

  EE - Mikrobiologie, virologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10406 - Analytical chemistry<br>10606 - Microbiology<br>10607 - Virology<br>21101 - Food and beverages

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Nosnými tématy Projektu LO1312 „Výzkumné senzorické centrum v Praze a Výzkumná a vývojová varna – udržitelnost a rozvoj“ řešeného Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, a.s. byla znalostní podpora fenoménu českého piva (CHZO České pivo) v řetězci šlechtitelé – pěstitelé – sladovny - pivovary, v oblastech úspory energií a mikrobiologické kontroly ve výrobě a vývoj nových nápojů na bázi piva. V řadě impaktovaných a recenzovaných publikací byl popsán vypracovaný sofistikovaný soubor metod pro senzomické hodnocení piva a nově charakterizovány současné české odrůdy ječmene a chmele pro České pivo i nové perspektivní odrůdy. Významná je i nová metoda stanovení karcinogenních N-nitrosaminů a funkční vzorek přístroje pro hodnocení fotooxidačního poškození piva. Byly vypracovány patentově chráněné receptury piva kvašeného unikátním kmenem vinařských kvasinek, bezlepkového piva z quinoy a speciálních studeně chmelených piv. Výrobky jsou nebo v brzké době budou na trhu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2014

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  4. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-MSM-LO-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  4. 6. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  20 978 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 198 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  3 625 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  8 155 tis. Kč