Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LTC19009

Autonomní mobilita v kontextu rozvoje regionu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  INTER-EXCELLENCE

 • Veřejná soutěž

  INTER-EXCELLENCE 22 (SMSM2019LTC01)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-15739/2019-5

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Autonomous mobility in the context of regional development

 • Anotace anglicky

  The aim of the project will be to take into account the wider socio-economic impacts (economic, operational, environmental, socio-economic, urban, etc.) of autonomous mobility on the development of the region and identify the positive and negative impacts of autonomous mobility on the regional development. To address the issue, it is necessary to cover several geographical disciplines, in particular geography of transport, industry, population and settlements, and to categorize regions, such as low-populated regions and densely populated regions. Part of the project's solution is the implementation of extensive surveys, the outputs of which will help to achieve a successful solution of COST action CA16222 „Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport“ (WISE-ACT).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20104 - Transport engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V průběhu řešení projektu byly vymezeny základní atributy autonomí mobility a identifikovány možné dopady na rozvoj regionu. Data byla poskytnuta pro řešení evropské COST akci CA16222 (WISE-ACT). Řešiteli projektu byl uspořádán workshop a mezinárodní konference na problematiku autonomní mobility. V rámci projektu bylo zveřejněno 14 článků ve významných zahraničních časopisech a konferenčních sbornících s mezinárodním dopadem.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 9. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  15. 3. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-MSM-LT-U

 • Datum dodání záznamu

  29. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 739 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 739 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč