Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Identifikace a charakterizace genetických faktorů dědičného tubulointersticiálního onemocnění ledvin II

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zdravotnictví

 • Program

  Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026

 • Veřejná soutěž

  SMZ0202100001

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  NU21-07-00033

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Identification and characterization of genetic factors contributing to inherited tubulointerstitial kidney disease II

 • Anotace anglicky

  Autosomal dominant tubuloinsterstitial kidney diseases (ADTKD) refers to a clinical syndrome characterized by autosomal dominant inheritance, pathologic tubular changes and interstitial fibrosis resulting in slowly progressive chronic kidney disease. The rate of progression is very variable in individual patients between as well as within families – something that is not yet understood – with individuals requiring renal replacement therapy between the 3rd and 5th decades of life. There are four major conditions as cause of ADTKD: mutation in UMOD, REN, MUC1 or SEC61A1 gene. Genetic studies suggested that mutations in the ADTKD genes may be the third most common cause of inherited kidney disease after autosomal dominant polycystic kidney disease and Alport syndrome. We established an international registry of >1000 families with various forms of inherited kidney diseases. Using modern genetic approaches, we have identified the primary causes of inherited kidney disease, resulting in a genetic diagnosis in over 500 families. The aim of the project is to increase awareness on ADTKD among specialists and patients, expand existing cohort of patients and biologic materials, identify genetic diagnosis in affected families, understand the disease process on molecular level, identify factors affecting progression of the disease in individual patients and evaluate performance of the cystatin C, plasma UMOD, plasma MUC1, plasma CRELD2, and urinary UMOD as biomarkers monitoring the disease activity. The project should enhance knowledge on genetic architecture of ADTKD, determine the pathophysiology, and provide information and methods that are essential in the development of future clinical trials.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  30101 - Human genetics

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EB - Genetika a molekulární biologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  19. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZ0-NU-R

 • Datum dodání záznamu

  21. 11. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  12 979 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  12 979 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč