Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Studie genetických faktorů progresivní poruchy sluchu kandidátů kochleární implantace: možnosti stratifikace jejich léčby

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zdravotnictví

 • Program

  Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2023

 • Veřejná soutěž

  Zdravotnický AV 5 (SMZ0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Fakultní nemocnice v Motole

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  NV19-06-00189

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Genetic factors of progressive hearing loss of cochlear implantation candidates: a potential for stratification of their therapy

 • Anotace anglicky

  Hearing impairment (HI) affects 15% to 50% of population, depending on age, up to 75% having genetic origin. Yet, no studies have been carried out on genetic causes of progressive post-lingual HI (PPHI) in larger cohorts. In this study, we use the next generation sequencing (NGS) method to examine a unique cohort of at least 100 adult patients with PPHI with cochlear implant (CI). Inclusion criteria comprise no signs of syndrome or non-genetic aetiology of PPHI. Mutations in the most common HI gene (GJB2) will be excluded before NGS is performed. In a pilot study, 50 CI users have already been gathered. After analysis of the frequency and spectrum of mutations in known genes, familial cases will be analysed by bioinformatics methods in search for mutations in new genes. Newly found variants will be filtered and verified using databases, prediction programs and allelic segregation in the family. This shall widen our knowledge about genetic causes of HI in Czechia, and help to find new PPHI genes. Understanding of the genetic causes may allow us to choose the optimal approach to CI.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  30101 - Human genetics

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30206 - Otorhinolaryngology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EB - Genetika a molekulární biologie<br>FF - ORL, oftalmologie, stomatologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt plně splnil plánované téma i jeho rozsah. Řešitelům se podařilo u relativně velké kohorty zpracovat genetickou etiologii poruch sluchu. Význam projektu pro klinickou praxi spočívá zejména ve skutečnosti že vedle klasické mutace Connexinu 26 byla popsána celá řada mutací zjištěna u nemocných s nedoslýchavostí a indikovaných k implantaci neuroprotézy, kteří dříve byli označováni jako skupina nesyndromové nedoslýchavosti. Publikované výsledky obsahově i tématicky vypovídají o výsledcích projektu. Řešitelský kolektiv odpublikoval téměř dvojnásobek plánovaného počtu článků v časopisech s IF. V důsledku COVIDové pandemie jsou celkem 3 další publikace doposud v recenzních řízeních. Až na drobné nedostatky řešitelský kolektiv dodržel zadávací dokumentaci projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  19. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZ0-NV-U

 • Datum dodání záznamu

  22. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  10 064 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  10 064 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč