Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QJ1510121

Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany semenářských porostů víceletých pícnin.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ?KUS?

 • Veřejná soutěž

  Komplexní zemědělské systémy 3 (SMZE2015MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta<br>OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.<br>Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  78-2015-17012

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Innovation of Methods for Establishment, Management and Plant Protection of Perennial Grass nad Legume Seed Crops

 • Anotace anglicky

  The aim project is to design or improve some existing elements of integrated protection of perennial forage species on arable land and on permanent grasslands. The project will focus primarily on modern phytosanitary measures leading ultimately to improve the quality of harvested products (seeds, forage) with higher economic efficiency of the end user.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - vedlejší obor

  GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

 • CEP - další vedlejší obor

  GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  40101 - Agriculture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Po drobných problémech, způsobených v minulých letech nepříznivými podmínkami počasí, zejména na lokalitě ve Vatíně, vypracovali řešitelé dobrou závěrečnou zprávu a publikovali řadu zajímavých výsledků. Ty jsou formulovány velmi srozumitelně a plně využitelné v zemědělské praxi. Mají tak potenciál pozitivně ovlivnit pícninářství na Moravě i v Čechách. V době kontroly projektu chybělo doložení 1xJsc. Chybějící výsledek byl nahrazen publikačními výsledky (3x Jost, 1x D), které byly publikovány nad rámec řešení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-MZE-QJ-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 103 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  11 918 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 185 tis. Kč