Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK1720349

Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  VaV pro Ministerstvo zemědělství II 1 (SMZE2017MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1003-2016-14152

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Nanoparticles zinc as an alternative to antibiotics in pigs

 • Anotace anglicky

  The project aims to develop and test innovative form of zinc based on nanotechnology (nanocomplexes zinc). New, innovative form of zinc will be accessible to the organism in comparison with today's conventional sources. The main objective of the project is to utilize the antibacterial properties of zinc to reduce the use of antibiotics in pigs (piglets). Attention will be focused on reducing the use of antibiotics and high doses of zinc (zinc oxide), particularly in piglets (reduction of diarrheal disease). In piglets will be conducted microbiological analysis of feces. They will also evaluate production traits of pigs from birth through each category to slaughter.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  GH - Výživa hospodářských zvířat

 • CEP - vedlejší obor

  GG - Chov hospodářských zvířat

 • CEP - další vedlejší obor

  GM - Potravinářství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  21101 - Food and beverages<br>40201 - Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)<br>40202 - Pets

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Při řešení projektu bylo během tříletého období dosaženo naplánovaných cílů, které přinášejí nové poznatky o využití zinku - nanokomplexů zinku v chovu prasat. Vzhledem k současnému vývoji v chovu prasat, kdy díky záporné rentabilitě produkce dochází v České republice k útlumu chovu prasat a produkce vepřového masa, se jedná o jedno z podpůrných opatření ke zvýšení rentability chovu prasat v tomto případě odchovu selat. Rovněž tak výsledky projektu přispívají k naplnění stále se zvyšujících požadavků na snižování používání antibiotik v chovu hospodářských zvířat. Výstupy projektu jsou v souladu s cílem volně dostupné pro krmivářské firmy a chovatele prasat jako vlastní koncové uživatele výstupů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 3. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-MZE-QK-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  17. 6. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 989 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 989 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč