Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK1810010

SMARTFIELD - Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  VaV pro Ministerstvo zemědělství II 2 (SMZE2018MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  920-2017-14152

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  SMARTFIELD - Automatic system for collecting and processing of temperature and humidity parameters of microclimate and soil for conditions of precision farming in the Czech Republic on the principle of the Internet of Things (IoT)

 • Anotace anglicky

  The aim of the solution will be to develop, validate and verify the automatic system for the collection and processing of temperature and humidity data / microclimate and soil parameters (complex sensor / multisensor platform for air temperature and soil temperature and humidity at different levels / depths) Czech Republic (Agriculture 4.0) on the principle of the Internet of Things (IoT) for effective and environmentally friendly land management. Part of the solution will be development of a communication and evaluation module (simple software solution) for agrosector end users and / State administration.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40101 - Agriculture

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10509 - Meteorology and atmospheric sciences

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DG - Vědy o atmosféře, meteorologie<br>DI - Znečištění a kontrola vzduchu<br>DJ - Znečištění a kontrola vody<br>DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů<br>DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola<br>DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace<br>DO - Ochrana krajinných území<br>GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V uplynulém roce bylo dosaženo naplánovaných výsledků V23 (Nmet) a V22 (M), nad rámec bylo dosaženo 2x O, 1x Gfunk, 3x Jimp a 1x P. Za dobu řešení projektu bylo generováno 33 publikačních výsledků, mnoho výsledků bylo dosaženo i nad plán. Významnými výstupy, kterých se podařilo dosáhnout jsou funkční vzorky, ověřené technologie a přihlášky patentů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  11. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZE-QK-U

 • Datum dodání záznamu

  16. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  18 023 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  18 023 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč