Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TD03000244

SMART MAP: Využití moderních nástrojů a široké škály dat (BIG DAT) pro strategické plánování a investice měst.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

 • Veřejná soutěž

  OMEGA 3 (STA02016TD03)

 • Hlavní účastníci

  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2016TD03000244

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  SMART MAP: Using Big Data and Smart technologies for city strategic planning and investments.

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to create a software tool based on the BIG DATA input, devoted primarily for city management. This tool will determine and suggest a suitable location for investment in the city (adapting public space) to stimulate economic activity and movement of their inhabitants and visitors. Sub-objectives of the project are: - Analysis of data sources and their potential for city decision making and investments - Analysis of economic trends - shopping and business centers - Create a model of movement and business activities city residents - Developing a comprehensive data model - BIG DATA - Creating visualized map of overall city status - Methodology of data use for wiser investments in city development - Pilot testing in the city of Pardubice

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • CEP - vedlejší obor

  AH - Ekonomie

 • CEP - další vedlejší obor

  IN - Informatika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl podle zadání. Bude nutné dále sledovat uplatnění výsledků v praxi prostřednictvím Zpráv o implementaci.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TD-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 7. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 497 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 755 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  249 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  493 tis. Kč