Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020155

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum informačních technologií

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1 k nové Smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Transport systems development centre

 • Anotace anglicky

  Specific goals of the projects are: The goal (G) 1: Certified, in-praxis-verified methodology for performance characteristics measurement and monitoring of issues related to mobility based on innovative detection system. (M24) G2: Pilot plant of complex database of people and goods mobility in the Czech Republic. (M34) G3: Pilot plant of dynamic model of mobility, DMM (transport, emissions and energy models) including integration of sub models, analytical and prediction functions and created interfaces for relevant applications and special maps. (M48) G4: Pilot plant of innovative systems for control of traffic flow on highways and urban and suburban areas based on new methods and types of input data. (M58) G5: Certified, in-praxis-verified methodology for collection of data and information characterizing economic indicators of transport. Pilot test system of passenger cars charging on the currently tolled road network and proposal for legislation for different types of charging in cities, regions and specific zones, etc. (M34) G6: Method of simulation and optimising multi-modal transport. The output is the pilot plant of micro simulating transport-planning model and pilot test of proposals for systematic, data-oriented provisions for mobility control. (M64)

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

  IN - Informatika

 • CEP - další vedlejší obor

  BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10103 - Statistics and probability<br>10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20104 - Transport engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl podle zadání. Deklarovaných cílů a výsledků projektu bylo dosaženo. Řešitelé ve výzkumu pokračují v navazujících projektech. Některé výsledky dosahují vynikající úrovně i v mezinárodním měřítku a již v průběhu řešení projektu byly využívány v praxi, např. ViaRODOS a Atlas mobility.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/08:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  269 308 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  188 555 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  81 785 tis. Kč