Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH03010362

Hybridní navigační systém pro autonomní prostředky v prostředí se sníženou kvalitou GNSS signálu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 3 (STA02017TH030)

 • Hlavní účastníci

  AgentFly Technologies s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TH03010362 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Hybrid navigation system for autonomous vehicles in environment with denied GNSS services

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is to integrate various localization methods for a purpose to develop a hybrid navigation system for autonomous vehicles, that would help mainly in environments with lower availability of GNSS signal and impaired visibility. Realisation of such system will consist of hardware sensors of various types, and algorithms for fusion of measurements received from these sensors. The system will be packed in compact form that would make it applicable as a self-contained localization sensor for navigation support of autonomous vehicles of various types - both ground-based or airborne. Time required for development of such a system and its validation in various locations under various visibility and meteorological conditions is estimated at 3 years from the start of the proj

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20204 - Robotics and automatic control

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20206 - Computer hardware and architecture

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20304 - Aerospace engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JC - Počítačový hardware a software<br>JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JU - Aeronautika, aerodynamika, letadla<br>JV - Kosmické technologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-TA0-TH-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 696 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 613 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 105 tis. Kč