Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH03030009

Nové, bezpečné přípravky zlepšující půdní vlastnosti a zdraví pěstovaných rostlin

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 3 (STA02017TH030)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TH03030009 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The new, safe products improving soil characteristics and health of cultivated plants

 • Anotace anglicky

  The purpose of the project is to develop at least two products that will: 1. Reduce the occurrence of harmful agents on plants or in soil; 2. Supply necessary nutrients and organic mass to the soil and increase the soil potential; 3. Be safe for the environmental and health, suitable for small-scale and ecological farmers. Implementation of the research results in practice will reduce the burden of the environment as a part of the risky pesticides will be replaced with safe products. Utilization of the research results will reduce the risk of building up of risky pesticide residues within the food chain in small-scale growers and gardeners.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40301 - Veterinary science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40101 - Agriculture

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  30304 - Public and environmental health

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DN - Vliv životního prostředí na zdraví<br>FM - Hygiena<br>GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy<br>GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TH-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  10 267 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 127 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 140 tis. Kč