Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TJ01000010

Aplikace her ve virtuálním prostoru využívající metody biofeedbacku pro interaktivní trénink schopnosti mindfulness.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

 • Veřejná soutěž

  ZETA 1 (STA02017TJ010)

 • Hlavní účastníci

  Národní ústav duševního zdraví

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TJ01000010 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Application of games in virtual environments combined with biofeedback for interactive training of mindfulness.

 • Anotace anglicky

  Mindfulness is a meditation technique that has been shown to have a positive influence on the quality of human life in both sickness and health. The goal of the project is to create an application in a virtual reality that facilitates mindfulness skill in a fun and interactive way. The unique combination of a virtual reality (VR) presented using 3D glasses with biofeedback (BF) and binaural auditory stimulation (BSS) will make mindfulness techniques available even for those for whom meditation practice may seem difficult. The application created during the 1st year should support neuro-cognitive functions that are essential for psychological resilience and well-being. The effectiveness of such training will be verified via randomized controlled study during the 2nd year.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20602 - Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis; diagnostic technologies) (Biomaterials to be 2.9 [physical characteristics of living material as related to medical implants, devices, sensors])

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30215 - Psychiatry

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AN - Psychologie<br>FL - Psychiatrie, sexuologie<br>FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt velmi vhodným způsobem přispěl k dosažení obou cílů programu ZÉTA jak v oblasti rozvoje nastupující výzkumné generace (vztahy s partnerem z komerční sféry, internacionalizace, odborný rozvoj, vznik 4 diplomových prací. aj.), tak rovných příležitostí mužů a žen v rozvoji jejich výzkumných kariér (rozvoj vedoucích kompetencí, organizačních schopností, prezentačních dovedností, podnikavosti aj). Metodika použitá v souvislosti s výsledným zařízením získala certifikaci MZd a zařízení má významný tržní potenciál.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  30. 11. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TJ-U/09:2

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 157 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 590 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  568 tis. Kč