Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TJ03000001

Násilí na ženách migrantkách a uprchlicích: analýza příčin a nalézání účinných postupů řešení

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Orientální ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  M2 - Mezinárodní spolupráce

 • Číslo smlouvy

  TJ03000001 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Violence against women migrants and refugees: analysing causes and effective policy response

 • Anotace anglicky

  Sexual and gender-based violence (SGBV) in the context of migration is widespread but remains under-analysed both in academic research and policymaking. The project takes an intersectional approach by analyzing inequalities based on gender, race, nationality and age which make some women more vulnerable to SGBV. The project will show how SGBV can be exacerbated by policies aiming to restrict migration which can push women into adopting dangerous routes. The project aims at a systematic and comparative approach to understanding how national immigration and asylum policies, policies for integration of migrants and health policies can make migrant women more vulnerable to SGBV. The project aims to have an impact outside of academia by working with NGOs to help them understand the specific experiences and needs of migrant women and to build programs and policies to reduce their vulnerability to SGBV and to provide better adapted services and support for them.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50601 - Political science

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AD - Politologie a politické vědy<br>AO - Sociologie, demografie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TJ-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 376 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 021 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  378 tis. Kč