Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TK02010092

Analýza potenciálu geotermální energie ve středních a velkých hloubkách na území ČR na základě disponibilních údajů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

 • Veřejná soutěž

  THETA 2 (STA02018TK020)

 • Hlavní účastníci

  Česká geologická služba

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TK02010092 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Analysis of the geothermal energy potential at medium and large depths in the Czech Republic on the basis of available data

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is to analyze the potential of geothermal energy in the Czech Republic at depths of 400 m to 5000 m. Subsequently the refinement and redefinition of areas suitable for utilisation of geothermal energy by heat pumps, direct heat or heat generation will be performed.Updates and refinements of the existing geothermal potential maps of the Czech Republic will be carried out on the basis of existing obsolete geothermal maps and available archival data. Geothermal potential maps will be newly supplemented by additional map layers showing land use conflicts and limiting factors, so users will be able to see not only geothermal potential but also factors limiting its use.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10505 - Geology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DB - Geologie a mineralogie<br>DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JT - Pohon, motory a paliva

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt prostřednictvím výzkumu geotermálního potenciálu území České republiky přispěl k naplnění cílů programu. V rámci řešení bylo dosaženo všech cílů projektu, část je veřejně přístupná ve formě webového portálu a poskytuje vhodnou datovou základnu. Jedním z klíčových aspektů je možnost využití výsledků projektu pro zlepšení energetické soběstačnosti České republiky v současné energeticky nestabilní situaci.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TK-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 276 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 498 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  667 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  260 tis. Kč