Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TK02030042

Latentní ukládání tepla ve formě tepla nebo chladu v mezidenním cyklu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

 • Veřejná soutěž

  THETA 2 (STA02018TK020)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TK02030042 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Latent Thermal Energy Storage in the form of heat or cold within intra-day applications

 • Anotace anglicky

  The project aim is the research of the latent thermal energy storage within intra-day accumulation cycles. Heat and cold are taken into account. The solutions shall be used in centralized- or decentralized energy supply systems. The project goal: Rise of the accumulated energy density 3 times vs. equivalent sensitive heat storage systems; achievement of the accumulation cycle duration reduction and higher thermal efficiency is expected. Those parameters provide with reduction of the overall accumulator dimensions and weight. Both accumulators of heat and cold will be tested within semi-operational conditions. Unique software will be created as the effective tool for design of latent thermal energy accumulators of wide power ranges. The project goals shall be achieved before end of Jun 2025

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20303 - Thermodynamics

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20301 - Mechanical engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BJ - Termodynamika<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JR - Ostatní strojírenství<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2025

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TK-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  26 672 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  23 912 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 756 tis. Kč