Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL02000195

Aplikace poznatků současného výzkumu politické geografie ve výuce geografie a sociálně-vědních předmětů na středních školách

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 2 (STA02018TL020)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL02000195 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Application of the contemporary research knowledge in political geography into teaching geography and social-scientific subjects at secondary schools

 • Anotace anglicky

  The main objective is to transfer the knowledge of contemporary research in political geography into didactic materials for teaching geography and socio-scientific subjects at secondary schools. Three sub-objectives have been identified: 1) to create a replicable way, how acquaint the school community (teachers, pupils) with actual geographic research findings on topics of local, national and global nature 2) to create information and didactic materials for teachers (and future teachers) to teach contemporary local, national and global political-geographic themes 3) to promote geographic education and to contribute to a positive perception of the importance of geography among the general public as a field that can interpret current issues and suggest possible solutions.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50601 - Political science

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50701 - Cultural and economic geography

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AD - Politologie a politické vědy<br>AM - Pedagogika a školství<br>DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise se shodla, že projekt uspěl s vynikajícími výsledky. Byl vytvořen způsob jak seznamovat cílovou skupinu s výzkumnými geografickými poznatky, vytvářet didaktické materiály a propagovat geografické vzdělání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 895 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 117 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  779 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč