Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000330

Podpora analytické práce ve veřejné správě

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  České priority, z. ú.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000330 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Support of Analytical Work in Civil Service

 • Anotace anglicky

  The Czech central administration has a deficit in using evidence, data and analysis in decision-making (Evidence-informed decision making, EIDM). This project will apply interventions that can reduce this deficit. We focus on professional skills of analysts within central administration, but also on the interface between knowledge creators (supply: analysts, and their users (demand: managers or policy-makers). The interventions will be applied and calibrated in teams across a number of partner institutions within central administration. Using action research methods, we will verify which approaches have proven useful in these contexts. We will describe our findings in case studies, compile the lessons in the form of a guide and synthesize system-level recommendations.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50601 - Political science

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50204 - Business and management

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AD - Politologie a politické vědy<br>AE - Řízení, správa a administrativa<br>AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 7. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 466 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 227 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 350 tis. Kč