Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TQ01000030

Využití umělé inteligence a virtuální reality v rozvoji kompetencí k řešení náročného chování ve třídě

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA

 • Veřejná soutěž

  STA02023TQ010

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Pedagogická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TQ01000030 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Using artificial intelligence and virtual reality in developing competencies to solve challenging behavior in the classroom

 • Anotace anglicky

  The aim is to support student teachers and novice teachers in their efforts to gain competencies to manage challenging student behaviour in the classroom. The first way of support is through a gamified web-based platform of written case studies (cases), where users can search for solutions to different cases of challenging behaviour. Thanks to Al algorithms, students can also track similar case studies. Within the platform, users can practice respectful conversations with a chatbot/voicebot on problematic pupils' statements. The second way of support students to develop the key competencies to manage student behaviour is trough a virtual simulated environment of challenging situations in the classroom. Both approaches will be used complementarily, in the open-access framework.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AM - Pedagogika a školství<br>AN - Psychologie<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 9. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 10. 2026

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TQ-R

 • Datum dodání záznamu

  25. 9. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  10 185 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 147 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 037 tis. Kč