Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
UH0113

Koncept Praha

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Hlavní město Praha

 • Program

  Operační program Praha - pól růstu ČR

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Rektorát ČVUT

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  DOT/02/04/002862/2017

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Concept Prague

 • Anotace anglicky

  The target of the project is to support the transfer of the knowledge od Czech Technical University into topics adn areas desires by the Prague City Council and needs of Prague´s inhabitants

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IN - Inovace

 • CEP - hlavní obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • CEP - vedlejší obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - další vedlejší obor

  JM - Inženýrské stavitelství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering<br>20104 - Transport engineering<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt se nyní nachází ve fázi udržitelnosti, k předání výsledků bude teprve docházet. Dále teprve dojde k výkázání projektových indikátorů a ke komercializaci některých dílčích konceptů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  27. 6. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-KHP-UH-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  27. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  20 875 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  18 787 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 088 tis. Kč