Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F25758292%3A_____%2F23%3AN0000001" target="_blank" >RIV/25758292:_____/23:N0000001 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Projekt VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů byl zaměřen na výzkum a vývoj světově unikátní vysoce výkonné a kompaktní technologie plazmové likvidace opadů a ekologických zátěží. Aktivity projektu směřovalipředevším k miniaturizaci a navýšení výkonu dotčených technologií za účelem naplnění kompaktní,snadno dostupné Easy-to-Deploy (EtD),Ready-to-Operate (RtO) technologie plazmové likvidace odpadů využitelné v místech ekologických havárií, jednorázových skládek a sanací.

 • Název v anglickém jazyce

  R&D Mobile units of plasma waste disposal technology

 • Popis výsledku anglicky

  The R&D project Mobile units of plasma waste disposal technology was focused on the research and development of a world-unique high-performance and compact technology of plasma disposal of waste and ecological loads. The activities of the project were primarily aimed at miniaturization and increasing the performance of the technologies concerned in order to implement a compact, easily available Easy-to-Deploy (EtD), Ready-to-Operate (RtO) technology of plasma waste disposal that can be used in places of ecological accidents, one-time landfills and remediation.

Klasifikace

 • Druh

  G<sub>prot</sub> - Prototyp

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  20301 - Mechanical engineering

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/EG16_084%2F0010378" target="_blank" >EG16_084/0010378: VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2023

 • Kód důvěrnosti údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Interní identifikační kód produktu

  1

 • Číselná identifikace

 • Technické parametry

  Hlavním výstupem projektu je prototyp mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů s označením Microplasma. Hlavním ekonomickým cílem projektu je zajištění zvýšení odbytu (a tedy tržeb) klíčového produktu společnosti až 70 % oproti prodejům dosavadního produktového portfolia. Při výpočtu návratnosti projektu žadatel vycházel z ekonomických předpokladů, které odráží výsledky dříve realizovaných projektů komercializace výsledků VaV. Největším cílem žadatele je akvizice většího podílu zahraničního trhu a zvýšení konkurenceschopnosti. Další ekonomické a neekonomické cíle projektu jsou specifikovány níže. - Přispění k řešení environmentálních rizik a priorit Evropské komise - Prohloubení spolupráce s VaV sférou prostřednictvím účasti VTP Dubá a Ústavem fyziky plazmatu AV ČR a Ústavem chemických procesů AV ČR - Zvýšení VaV kapacit žadatele - Posílení VaV kapacit žadatele v důsledku rozvoje výroby společnosti - Jednodušší uvedení technologicky vyspělých výrobků na trh - Rozšíření aktivit žadatele - Rozšíření produktového portfolia žadatele - Posílení exportních kapacit žadatele - Posílení exportních kapacit žadatele v rámci EU - Pozitivní dopad na českou ekonomiku v rámci návazné výroby - Vytvoření nových pracovních míst - Udržitelný rozvoj pro společnost a region - Zajištění technologické vyspělosti produktů žadatele a tím i zajištění odbytu produkce - Zajištění dlouhodobě udržitelného ekonomického růstu žadatele - Rozvoj schopnosti uspokojovat specifické potřeby stávajících, potenciálních a nových zákazníků - Vliv na snižování nezaměstnanosti v regionu vzhledem k následné výrobě a aktivitám spojeným s vývojovými a následně produkčními činnostmi - Zvýšení podílu stabilního dřevozpracujícího průmyslu v regionu - Vliv na školství a vzdělávání v důsledku navyšování atraktivity dřevozpracujících oborů v návaznosti na úspěšné uplatnění absolventů - Prohloubení spolupráce podniku a VaV pracovišť v soukromém i veřejném sektoru

 • Ekonomické parametry

  Ekonomické přínosy mohou být vysoké. Výrobní náklad odhadujeme na 60 mil Kč. Prodejní cenu na 120 mil. Kč. Příčinou problému je přítomnost ekologických zátěží na místech, kde je složité nebo nemožné vybudovat standardní infrastrukturu pro jejich zpracování, případně kde to možné je, ale problém je momentálního charakteru. Zároveň, vzhledem k plánované snadné mobilitě technologie bude možné kontejner s technologií přepravovat dle požadavků majitele - například v případě polních nemocnic či dočasných stanovišť vládních složek je možné kontejner přepravit na aktuální pozici. Příčinou problému je zároveň vysoká náročnost na technologii a know-how pro tyto specilizované úkony. Tuto technologii podle žadatelovy znalosti trhu zatím žádná konkurenční společnost v podobné formě nemá ani neplánuje. Žadatel je první, kdo podobné zařízení uvede na trh. Potenciál zařízení je obrovský.

 • Kategorie aplik. výsledku dle nákladů

 • IČO vlastníka výsledku

  25758292

 • Název vlastníka

  PDI a.s.

 • Stát vlastníka

  CZ - Česká republika

 • Druh možnosti využití

  A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

 • Požadavek na licenční poplatek

  A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

 • Adresa www stránky s výsledkem