Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Copper-Treated Environmentally Friendly Antipathogenic Cotton Fabric with Modified Reactive Blue 4 Dye to Improve Its Antibacterial and Aesthetic Properties

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F46747885%3A24410%2F23%3A00010309" target="_blank" >RIV/46747885:24410/23:00010309 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="https://www.mdpi.com/2079-6412/13/1/133" target="_blank" >https://www.mdpi.com/2079-6412/13/1/133</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

  <a href="http://dx.doi.org/10.3390/coatings13010133" target="_blank" >10.3390/coatings13010133</a>

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  angličtina

 • Název v původním jazyce

  Copper-Treated Environmentally Friendly Antipathogenic Cotton Fabric with Modified Reactive Blue 4 Dye to Improve Its Antibacterial and Aesthetic Properties

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Cuprous nanoparticles have been intensively investigated because of their technological aspects and uses in the medical fields. However, some undesirable effects such as discoloration or staining on the particle-coated fabrics were overcome via subsequent dyeing with a bioactive functionalized dye. Six hygienic functionalized textile specimens (three dyed and three undyed) were produced by combining the nanoparticles of cuprous oxide particles with different compositions of three different reducing agents. SEM, dynamic light scattering, FTIR (FTIR Perkin-Elmer, Liberec, Czech Republic), EDS (Quanta 50, FEI, Liberec, Czech Republic), and XRD (Malvern Panalytical’s X-ray diffraction, Liberec, Czech Republic) were used to examine the surface morphologies and metal presences. After that, the Reactive Blue 4 dye was functionalized with triclosan to impart antibacterial activity to the dye. The FTIR results confirmed the successful modification of the dye with the antibacterial agent. The modified dye was applied on copper-treated cotton fabrics with the exhaust dyeing method. The modified dye exhibited excellent fixation, exhaustion, and dye levelness on the copper-treated fabrics. The antibacterial activity of the copper-treated fabrics was also increased after the application of the dye. The cuprous-oxide-treated dyed and control fabrics were tested for antibacterial activity using quantitative and qualitative measurements. It was observed that the ZOIs of the dyed copper-coated samples were higher than those of the undyed copper-coated fabrics. The strongest antibacterial effect was found for the dyed fabric sample DS (sodium hydrosulfite). In the case of the quantitative analysis, samples S and DS exhibited the highest reductions in surviving bacterial colonies, and the CFUs values reached 0 from 7.34 and 6.44 for E. coli and S. aureus, respectively. However, the antibacterial action of the colored samples was more prominent in comparison with their antifungal activity. This might be ascribed to the fact that the antibacterial action of triclosan is higher than its antifungal and antiviral action. Furthermore, the antimicrobial effects and SEM images after washing were used to affirm the durability of the deposition. The reliability of the particles on the fabrics’ surfaces (as seen in the SEM images) confirmed that the particles were firmly attached to the fibers and interspaces. Moreover, the changes in antimicrobial activities for all the treated fabric samples after repeated laundry cycles were insignificant, which further confirmed the durability of the particles on the fabrics. The developed process is simple, low-cost, and provides odorless work wear. The effective utilization of cuprous-oxide-coated fabrics demonstrated their potential applications in the area of medical textiles, such as in the developments of antimicrobial surgical curtains, trousers, boots, panels, bedspreads, surgical gowns, drapes, panel covers, chair and table covers, patient and doctors’ socks, and so on.

 • Název v anglickém jazyce

  Copper-Treated Environmentally Friendly Antipathogenic Cotton Fabric with Modified Reactive Blue 4 Dye to Improve Its Antibacterial and Aesthetic Properties

 • Popis výsledku anglicky

  Cuprous nanoparticles have been intensively investigated because of their technological aspects and uses in the medical fields. However, some undesirable effects such as discoloration or staining on the particle-coated fabrics were overcome via subsequent dyeing with a bioactive functionalized dye. Six hygienic functionalized textile specimens (three dyed and three undyed) were produced by combining the nanoparticles of cuprous oxide particles with different compositions of three different reducing agents. SEM, dynamic light scattering, FTIR (FTIR Perkin-Elmer, Liberec, Czech Republic), EDS (Quanta 50, FEI, Liberec, Czech Republic), and XRD (Malvern Panalytical’s X-ray diffraction, Liberec, Czech Republic) were used to examine the surface morphologies and metal presences. After that, the Reactive Blue 4 dye was functionalized with triclosan to impart antibacterial activity to the dye. The FTIR results confirmed the successful modification of the dye with the antibacterial agent. The modified dye was applied on copper-treated cotton fabrics with the exhaust dyeing method. The modified dye exhibited excellent fixation, exhaustion, and dye levelness on the copper-treated fabrics. The antibacterial activity of the copper-treated fabrics was also increased after the application of the dye. The cuprous-oxide-treated dyed and control fabrics were tested for antibacterial activity using quantitative and qualitative measurements. It was observed that the ZOIs of the dyed copper-coated samples were higher than those of the undyed copper-coated fabrics. The strongest antibacterial effect was found for the dyed fabric sample DS (sodium hydrosulfite). In the case of the quantitative analysis, samples S and DS exhibited the highest reductions in surviving bacterial colonies, and the CFUs values reached 0 from 7.34 and 6.44 for E. coli and S. aureus, respectively. However, the antibacterial action of the colored samples was more prominent in comparison with their antifungal activity. This might be ascribed to the fact that the antibacterial action of triclosan is higher than its antifungal and antiviral action. Furthermore, the antimicrobial effects and SEM images after washing were used to affirm the durability of the deposition. The reliability of the particles on the fabrics’ surfaces (as seen in the SEM images) confirmed that the particles were firmly attached to the fibers and interspaces. Moreover, the changes in antimicrobial activities for all the treated fabric samples after repeated laundry cycles were insignificant, which further confirmed the durability of the particles on the fabrics. The developed process is simple, low-cost, and provides odorless work wear. The effective utilization of cuprous-oxide-coated fabrics demonstrated their potential applications in the area of medical textiles, such as in the developments of antimicrobial surgical curtains, trousers, boots, panels, bedspreads, surgical gowns, drapes, panel covers, chair and table covers, patient and doctors’ socks, and so on.

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  20500 - Materials engineering

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/GM21-32510M" target="_blank" >GM21-32510M: Pokročilé struktury pro tepelnou izolaci v extrémních podmínkách</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2023

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  Coatings

 • ISSN

  2079-6412

 • e-ISSN

 • Svazek periodika

  13

 • Číslo periodika v rámci svazku

  1

 • Stát vydavatele periodika

  CH - Švýcarská konfederace

 • Počet stran výsledku

  21

 • Strana od-do

 • Kód UT WoS článku

  000916880900001

 • EID výsledku v databázi Scopus

  2-s2.0-85146786126