Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Táborite Revolutionary Apocalypticism. Mapping Influences and Divergences

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985955%3A_____%2F23%3A00563530" target="_blank" >RIV/67985955:_____/23:00563530 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="https://doi.org/10.4324/9781003081050-3" target="_blank" >https://doi.org/10.4324/9781003081050-3</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

  <a href="http://dx.doi.org/10.4324/9781003081050-3" target="_blank" >10.4324/9781003081050-3</a>

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  angličtina

 • Název v původním jazyce

  Táborite Revolutionary Apocalypticism. Mapping Influences and Divergences

 • Popis výsledku v původním jazyce

  The radical Hussite dissidents (so-called Táborites) appear unique in Latin Christendom, when looked at from the perspective of the history of political thought, they seem to be the first “revolutionaries”, a term I employ to designate a community which takes upon itself the task to achieve an absolute annihilation of the world order via violence to achieve a new, radically-altered worldly reality. Apocalypticism was obviously a very potent meaning-structure for Táborites, but it is not at all clear why it would lead to revolutionary action, when it did not before them. This chapter traces the supposed and possible influences of various streams of thought on the Táborites in historiography and history. Historians have previously cited influence from virtually all extant contemporary heterodox movements, including the Waldensians, Free-Spirit, Lollards, and Joachites. While some such arguments may be tempting, they are also problematic in various ways, and I will highlight these allures and problems. In addition, though, I would like to draw attention to influences from less-heterodox and even orthodox, non-apocalyptic ideas which can be traced back to early Christianity, including mysticism, Christian neo-Platonism, and Augustinianism.

 • Název v anglickém jazyce

  Táborite Revolutionary Apocalypticism. Mapping Influences and Divergences

 • Popis výsledku anglicky

  The radical Hussite dissidents (so-called Táborites) appear unique in Latin Christendom, when looked at from the perspective of the history of political thought, they seem to be the first “revolutionaries”, a term I employ to designate a community which takes upon itself the task to achieve an absolute annihilation of the world order via violence to achieve a new, radically-altered worldly reality. Apocalypticism was obviously a very potent meaning-structure for Táborites, but it is not at all clear why it would lead to revolutionary action, when it did not before them. This chapter traces the supposed and possible influences of various streams of thought on the Táborites in historiography and history. Historians have previously cited influence from virtually all extant contemporary heterodox movements, including the Waldensians, Free-Spirit, Lollards, and Joachites. While some such arguments may be tempting, they are also problematic in various ways, and I will highlight these allures and problems. In addition, though, I would like to draw attention to influences from less-heterodox and even orthodox, non-apocalyptic ideas which can be traced back to early Christianity, including mysticism, Christian neo-Platonism, and Augustinianism.

Klasifikace

 • Druh

  C - Kapitola v odborné knize

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  60301 - Philosophy, History and Philosophy of science and technology

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/GX19-28415X" target="_blank" >GX19-28415X: Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace)</a><br>

 • Návaznosti

  I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2023

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název knihy nebo sborníku

  Apocalypse Now. Connected Histories of Eschatological Movements from Moscow to Cusco, 15th-18th Centuries

 • ISBN

  978-0-367-53234-5

 • Počet stran výsledku

  29

 • Strana od-do

  31-59

 • Počet stran knihy

  288

 • Název nakladatele

  Routledge

 • Místo vydání

  London

 • Kód UT WoS kapitoly