Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS06020224

Vývoj analytické platformy pro monitoring cirkulace mikroplastů v zemědělské produkci

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  STA02023SS060

 • Hlavní účastníci

  Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS06020224 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of analytical platform for monitoring microplastics circulation in agricultural production

 • Anotace anglicky

  Aim of the project is development of unique detection platform for micro(nano)plastics in agricultural comodities. First phase will be focused on the development of microfluidic chip. In the second phase, broilers will be fed by micro- and nano- plastics. Bioaccumulation and excrection of micro(nano)plastics will be analyzed. The third phase will include application of micro(nano)plastics to soil. Crops growed in the contaminated soil will be analysed to the occurence of micro(nano)plastics. In the final phase, monitoring of micro(nano)plastics will be carried out on selected farms in CZE. The project will bring completely ground-breaking possibilities for the evaluation of micro(nano)plastics in agriculture, which represents the main entry gate of these substances into the food chain.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  40101 - Agriculture

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30108 - Toxicology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20501 - Materials engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  FP - Ostatní lékařské obory<br>GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  16. 5. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 091 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 273 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 818 tis. Kč