Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Jan Rudolf Černín a jeho Krásný Dvůr. Krajinářský park v Čechách v ohnisku vlivů a cestovních inspirací 1770–1830

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00027073%3A_____%2F23%3AN0000001" target="_blank" >RIV/00027073:_____/23:N0000001 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="http://www.nln.cz" target="_blank" >http://www.nln.cz</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Jan Rudolf Černín a jeho Krásný Dvůr. Krajinářský park v Čechách v ohnisku vlivů a cestovních inspirací 1770–1830

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Publikace představuje jeden z nejstarších krajinářských parků českých zemí v Krásném Dvoře u Podbořan a jeho budovatele hraběte Jana Rudolfa Černína (1757–1845). Ve své době evropsky proslulý park podnes vyniká kvalitou svého původního konceptu i naprosto mimořádnou mírou autentičnosti. V průběhu staletí nebyl zásadně přebudován v duchu dobových trendů, ani významněji poškozen absencí péče nebo záměrnou devastací. Zůstává tudíž unikátním příkladem krajinářské tvorby konce 18. století v Čechách a na Moravě, jenž pozoruhodným způsobem reflektuje evropský vývoj. Vysledovat lze i přímé inspirace předními zahraničními krajinářskými lokalitami, které hrabě na svých cestách navštívil. Život Jana Rudolfa Černína autoři líčí v souvislostech doby, struktury rodového majetku a cestovatelských aktivit šlechty na konci 18. století. Park v Krásném Dvoře je nahlížen v širším kontextu proměn vkusu a životního stylu evropské, zejména aristokratické společnosti. Kniha komplexně shrnuje starší poznatky, které obohacuje o nová zjištění. Nedílnou součástí jsou dvě edice: cestovního deníku Jana Rudolfa Černína z kavalírské cesty po Německu, Nizozemí, Belgii a Francii a anonymního cestopisu do Anglie, jenž popisuje tamní zahrady a parky.

 • Název v anglickém jazyce

  Jan Rudolf Černín and his Krásný Dvůr. Landscape parks in Bohemia in the centre of artistic and travel inspiration

 • Popis výsledku anglicky

  The book offers perspective on landscape gardens and parks as focus points of cultural exchange and perception of new ideas – Enlightenment and Romanticism. In the second half of the eighteenth and the beginning of the nineteenth century, landscape gardens and parks became a major representative symbol of aristocracy, one that was nevertheless also “democratically” open to other interested people. Customarily at the time, these gardens were freely accessible to visitors of common origin. Practical information about the locality was routinely included in printed descriptions and illustrations. An example that illustrates this “multipurpose” function of landscape garden is the garden in Krásný Dvůr near Podbořany, one of the first landscape gardens in the Czech lands. At the same time, this garden has kept its original design and appearance, imprinted on it by its commissioner at the turn of the nineteenth century. Through careful analysis of the sources, period gardening and landscaping literature and illustrations, it is proved that parks and gardens held a great role in dissemination of new ideas and styles. The garden itself was a work of art, both inspired and inspiring. Jan Rudolf Černín of Chudenice began to create the garden at the start of his social career for it to then become the central object of his representation. The idea horizon of Jan Rudolf Černín himself was delineated by his education, Grand Tour over Europe and reading. This publication includes his Grand Tour diary and an anonymous description of travel over England which prove that Jan Rudolf visited gardens on purpose and reflected on them critically and insightfully.

Klasifikace

 • Druh

  B - Odborná kniha

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/GA18-07366S" target="_blank" >GA18-07366S: Krásný Dvůr v kontextu evropských krajinářských parků</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2023

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • ISBN

  978-80-7422-865-0

 • Počet stran knihy

  397

 • Název nakladatele

  NLN, s. r. o.

 • Místo vydání

  Praha

 • Kód UT WoS knihy