Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Filtry

58 275 (0,979s)

Projekt

Využití organických fluorovaných azidů pro syntézu neobvyklých dusíkatých heterocyklů (GA23-04659S)

Organické azidy jsou velmi cenné reagenty v syntéze a jejich fluorovaná analoga, která jsme popsali jsou mnohem stabilnější. V tomto projektu navrhujeme zkoumat eliminaci molekuly dusíku z fluorovaných azidů za vzniku aziridinů přes reaktivní interme...

Organic chemistry

 • 2023 - 2025
 • 8 855 tis. Kč
 • 7 016 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Studium fyziky z-pinčového plazmatu pomocí nových diagnostických metod využívající rychlé ionty (GA23-04679S)

Silnoproudé výboje typu z-pinče jsou studovány jako výkonné zdroje rentgenového záření, neutronů a relativistických částic. Pro výzkum dynamiky z-pinčového plazmatu je klíčová znalost rozložení magnetického pole. Přestože se z-pinče zkoumají již 70 l...

Fluids and plasma physics (including surface physics)

 • 2023 - 2025
 • 6 561 tis. Kč
 • 6 561 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Kompaktnost v teorii množin a její aplikace v algebře a teorii grafů (GA23-04683S)

Studium kompaktnosti, tedy určení toho, do jaké míry jsou globální vlastnosti dané struktury determinovány jejími lokálními vlastnosti, je jedním z centrálních témat mnoha oborů moderní matematiky. Navrhovaný projekt se soustředí na kompaktnost nespo...

Pure mathematics

 • 2023 - 2025
 • 6 202 tis. Kč
 • 6 202 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Alternativní příprava kapilárních monolitických kolon z diskrétních částic s využitím superkritické vody (GA23-04703S)

V rámci práce na našem předchozím projektu využití superkritické vody (SCW) k modifikaci vnitřních povrchů křemenných kapilár jsme učinili překvapivé zjištění. Když jsme účinkům SCW vystavili kapiláru naplněnou mikrokuličkami silikagelu, působením SC...

Analytical chemistry

 • 2023 - 2025
 • 5 684 tis. Kč
 • 5 684 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Experimentální určení difuzivity beryllia v pyroxenech a plagioklasech nový nástroj pro geospeedometrii (GA23-04734S)

Vulkanické erupce představují důležité riziko pro společnost. Určení časových měřítek přederupčních procesů v aktivních vulkanických systémech je přitom zásadní k porozumění dynamice magmatických krbů a spouštěcích mechanizmů vulkanických erupcí. Inf...

Mineralogy

 • 2023 - 2025
 • 3 413 tis. Kč
 • 3 413 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Logika a nesplnitelnost (GA23-04825S)

Jak se mění délka nejkratšího důkazu daného tvrzení, když zvětšujeme složitost pojmů, jež lze v důkazu použít? Tato základní otázka logiky je pro důkazy ve slabých teoriích nebo ve výrokové logice úzce svázaná s obtížnými fundamentálními problémy výp...

Pure mathematics

 • 2023 - 2025
 • 11 201 tis. Kč
 • 10 952 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Mechanismus založený na modifikaci chromatinu osvětluje novou dráhu pro vytvoření meiotické synapse chromozomů (GA23-04918S)

Synaptonemální komplex (SC) je proteinová struktura, která se tvoří v každém páru homologních chromozomů v meióze, což umožňuje tvorbu crossoveru a přesnou segregaci v gametách. Celá řada strukturních komponent SC bylo izolováno napříč organismy, avš...

Genetics and heredity (medical genetics to be 3)

 • 2023 - 2025
 • 6 655 tis. Kč
 • 6 511 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Modelování biologicky aktivních heteroboranových klastrů (GA23-05083S)

Výpočetní studie velkých systémů nacházejí zvětšující se využívání v předpovědích a interpretacích experimentů v mnoha oblastech chemie. Účinné výpočetní metody nutné k řešení těchto úkolů, např. molekulová mechanika či semiempirické kvantově-chemick...

Physical chemistry

 • 2023 - 2025
 • 5 106 tis. Kč
 • 5 052 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Syntéza a fotofyzikální a (foto)chemické vlastnosti nových derivátů cyaninů (GA23-05111S)

Navzdory širokému využití polymethinových barviv – cyaninů – a prokázané důležitosti modofokací polymethinového řetězce, strategie syntézy/modifikace cyaninů se substituovaným řetězcem zůstaly překvapivě málo probádané po celá desetiletí. V tomto pro...

Organic chemistry

 • 2023 - 2025
 • 5 992 tis. Kč
 • 5 992 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Vývoj spolehlivých výpočetních metod vhodných pro zkoumání interakcí tekutina/pevná látka zaměřených na řešení důležitých kardiovaskulárních problémů (GA23-05207S)

Modelování mechanických a biochemických procesů v hrudní aortě představuje velmi obtížný problém. I když existuje řada matematických modelů, není zřejmé, jaká míra složitosti je zapotřebí pro náležitý popis takto komplikovaného materiálu a pro spoleh...

Applied mathematics

 • 2023 - 2025
 • 7 170 tis. Kč
 • 6 438 tis. Kč
 • GA ČR
 • 1 - 10 z 58 275