Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Filtry

148 864 (0,602s)

Projekt

Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemi (GA19-24949S)

, které jsou pro jejich funkčnost klíčové, (b) analýzou stávajícího práva a stávající judikatury, (c) srovnáním s OECD Principy a dílčím srovnáním s významnými okolními jurisdikcemi a (d) formulacíČesk...

Law

 • 2019 - 2022
 • 2 152 tis. Kč
 • 2 152 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Analýza principu delegace a subsidiarity ve vztahu pracovního práva k právu občanskému (GP407/09/P028)

výzkum spojený s vyhodnocením působení principu delegace a subsidiarity na úroveň pracovněprávní ochrany zaměstnance, a to z hlediska: 1) teoretických doktrín, 2) platného práva v České republice a ve nejméně šesti dalších ...

AG - Právní vědy

 • 2009 - 2011
 • 665 tis. Kč
 • 665 tis. Kč
 • GA ČR
Výsledek výzkumu

Systémové otázky korporačního práva a na pozadí výuky a praxe

Pojem a podstata korporačního práva. Deriváty korporačního práva. Změny v přístupu k výuce korporačního práva....

AG - Právní vědy

 • 2010
 • C
Výsledek výzkumu

Návrat právního nihilismu?

Příspěvek se kriticky zabývá článkem T.Richtera o základech korporačního práva v rámci českého obchodního práva...

AG - Právní vědy

 • 2009
 • Jx
Výsledek výzkumu

Bezkontaktní výzvy v právu (2020): Soutěžní právo, korporační právo.

Publikace se zabývá klíčovými otázkami soutěžního práva a korporačního práva v roce 2020. Ve vztahu k soutěžnímu právu především změnám, které přináší transpozice nových unijních pravidel a kolektivních žalob. Ve v...

Law

 • 2020
 • B
 • Odkaz
Projekt

Princip národní procesní autonomie při aplikaci komunitárního práva (GP407/09/P477)

k použití národních procesních pravidel, jež se uplatní při aplikaci komunitárního práva lhůt pro uplatnění nároků, pravidla pro dokazování, uplatnění navrhovacího principu u národních soudů, na povinnost aplikovat komunitární ...

AG - Právní vědy

 • 2009 - 2010
 • 395 tis. Kč
 • 395 tis. Kč
 • GA ČR
Výsledek výzkumu

Jsou fundace z Venuše a korporace z Marsu? Několik úvah nad pronikáním korporačních prvků do nadačního práva

Článek věnuje pozornost dosud neprobádané problematice pronikání korporačních prvků do nadačního práva a důsledků této tendence ve vybraných evropských zemích a v České republice po rekodifikaci soukromého práva......

AG - Právní vědy

 • 2014
 • Jx
Projekt

Teoretický výzkum demokratické a tržní ekonomice odpovídající transformace práva a procesu jeho tvorby v České republice a v mezinárodním srovnání (IAA868402)

. Výzkum se zaměří též na mezinárodní srovnání potřebné pro integrační úsilí ČeskéPrávní řád České republiky bude podroben teoretické a empirické analýze zejména vlastnických vztahů a fungující tržní ekonomiky. Komparativní...

AN - Psychologie

 • 1994 - 1996
 • 235 tis. Kč
 • 361 tis. Kč
 • AV ČR
Projekt

Vztah českého a unijního soutěžního práva (GA16-14146S)

Projekt „Vztah českého a unijního soutěžního práva“ má vyhodnotit jednak skutečnou míru harmonizace českého a unijního soutěžního práva, jednak zkušenosti s paralelní aplikací národního a unijního práva na...

AG - Právní vědy

 • 2016 - 2019
 • 338 tis. Kč
 • 338 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Právo Evropské unie před českými soudy teorie a praxe (GAP408/12/1003)

Projekt - Právo EU před českými soudy: teorie a praxe - se zaměří na rozbor aplikace práva EU s ohledem na rozhodovací praxi českých soudních instancí. Projekt bude analyzovat úroveň zdomácnění práva EU v ...

AG - Právní vědy

 • 2012 - 2014
 • 630 tis. Kč
 • 630 tis. Kč
 • GA ČR
 • 1 - 10 z 148 864